De eindkwalificaties van de opleiding zijn gestructureerd volgens drie beroepsrollen voor leraar in het vo. De rollen overlappen elkaar in de praktijk voortdurend.
expert in je schoolvak;
gevorderd didacticus, pedagoog en coach;
onderzoekende professional;
Het studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
Engels, rol 1 (58 stp);
Vakdidactiek, rol 2 (12 stp);
Onderzoekslijn, rol 3 (20 stp);
Praktijkdeel en studieloopbaanbegeleiding, rol 1-3.
Je volgt vakken als Letterkunde van de 18e, 19e en 20e eeuw, Algemene Literatuurwetenschap maar ook de Didactiek van Letterkunde in de Bovenbouw, Taalkunde, Algemene Taalwetenschap, Sociolinguïstiek, Wetenschapsfilosofie en Europese Cultuur. Je gaat zelf actief aan de slag met het analyseren van boeken, het schrijven van essays en verwerving van taalvaardigheden. De onderzoeksmodules die verspreid over de studiejaren worden aangeboden zijn:
Onderzoeksvaardigheden, het Onderzoeksplan en het Praktijkonderzoek.
De vakdidactische opdrachten en onderzoeksopdrachten voer je uit in de school
waar je werkzaam bent, zodat deze opdrachten bijdragen aan verbetering van de praktijk op jouw school. Zo ontwikkel je je professionaliteit binnen je eigen beroepspraktijk.
Kijk voor een volledige en up-to date beschrijving van deze opleiding op:

verbergen