Bij de Master Leraar Engels leer je hoe je het vak Engels plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijken. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch te analyseert en verbetertrajecten voorstelt.
In jaar 1 krijg je de basiskennis en vaardigheden die je tijdens het het hele studieprogramma nodig hebt. Vanaf het 1e semester begin je met de 3 lijnen: Literatuur en Cultuur, Taal en taalkunde en Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk.
Jaar 2 bouwt verder op de lesstof in jaar 1, altijd met het oog op het verband tussen theorie en praktijk. Tijdens je stage in jaar 2 loop je mee in de bovenbouw om opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
In jaar 3 krijg je alleen het 1e semester les. Hierbij komen alle kennis en vaardigheden vanuit de eerste 2 jaren samen, bijvoorbeeld in de module Teaching Literature. Het programma biedt ook een aantal keuzevakken waarvan je er 2 kiest. De keuzevakken bieden een breed scala aan generieke onderwijskundige onderwerpen zoals Urban Education, Pedagogiek voor de Bovenbouw, Digitale Didactiek en Europese Cultuur.

verbergen