Tijdens de Master Leraar Wiskunde leer je hoe je het vak wiskunde plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je op hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt. Het studieprogramma omvat 90 studiepunten en bestaat uit de volgende onderdelen: vakinhoud, vakdidactiek en onderzoek in de schoolpraktijk VOS, en keuzemodules. In jaar 1 volg je de vakken Grondslagen, Analyse 1, Statistiek en Vakdidactiek, Lineaire algebra en Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijk (VOS 1 en 2). Je kunt ook kiezen voor het vak Geschiedenis van de Wiskunde (optioneel). Daarnaast volg je tijdens de opleiding 2 generieke keuzemodules. Momenteel kun je kiezen uit: Urban Education, Pedagogiek voor de bovenbouw, Digitale didactiek en Europese Cultuur. In jaar 2 staan de vakken Analyse 2, Combinatoriek, Meetkunde, Geschiedenis van de Wiskunde, Dynamische Systemen en VOS 3 en VOS 4 op het programma. In jaar 3 volg je de vakken Complexe functietheorie, Analyse, en VOS 5 en VOS 6. Je kunt ook kiezen voor het vak Geschiedenis van de Wiskunde (optioneel). Mogelijk moet je ook nog 1 of 2 keuzemodules afronden.

verbergen