Je leert hoe je het vak Frans plaatst in een breder perspectief en er met een wetenschappelijke bril naar kijkt. Ook leer je hoe je deze inzichten vertaalt naar concrete lessituaties voor bovenbouwleerlingen, je eigen lespraktijk kritisch analyseert en verbetertrajecten voorstelt.
Hoe stimuleer je leerlingen tot leren en volg je hun ontwikkeling? In jaar 1 staat deze vraag centraal in de Vakdidactiek en Onderzoek in de Schoolpraktijklijn (VOS). Daarnaast werk je aan je eigen kennis en vaardigheden in de leerlijnen Linguistique, Littérature et culture en Taalvaardigheden.
Onderwijs ontwerpen in het kader van je eigen school staat centraal in de VOS-lijn. In jaar 2 werk je verder aan het verdiepen van je kennis en vaardigheden in de andere leerlijnen. Het programma biedt ook een aantal keuzevakken waarvan je er 2 kiest. De keuzevakken bieden een breed scala aan generieke onderwijskundige onderwerpen zoals Urban Education, Pedagogiek voor de Bovenbouw, Digitale Didactiek en Europese Cultuur.
In jaar 3 ga je aan de slag met de thema's Aandacht voor Meertaligheid (Linguistique) en Hedendaagse Frans Literatuur. Onder andere met het project Choix Goncourt des Pays-Bas. Je leert hoe je samen innoveert in de school en reflecteert op je ontwikkeling.

verbergen