49097
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
14
Aantal
eerstejaars
studenten