International Teacher Education for Primary Schools (ITEps)

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool De Kempel Marnix Academie Hogeschool Leiden
Hogeschool Viaa
LOI Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool
NHL Stenden
Marnix Academie

Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool De Kempel Marnix Academie Hogeschool Leiden
Hogeschool Viaa
LOI Hogeschool
Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool
NHL Stenden
Marnix Academie
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Hogeschool KPZ
Avans Hogeschool
Iselinge Hogeschool
Driestar Hogeschool HZ University of Applied Sciences Hogeschool IPABO
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
Thomas More Hogeschool

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Drempelloze toelating
Hanzehogeschool Groningen

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Algemene Economie

Drempelloze toelating
Windesheim
Driestar Hogeschool Hogeschool Rotterdam
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Bedrijfseconomie

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in beeldende vorming

Drempelloze toelating
Saxion Next

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Biologie

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Consumptieve Techniek I en II

Drempelloze toelating
Hogeschool van Amsterdam
Fontys Hogescholen
Aeres Hogeschool

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Duits

Drempelloze toelating
Windesheim
Driestar Hogeschool Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Economie

Drempelloze toelating
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Saxion Next
Hogeschool NCOI
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Engels

Drempelloze toelating
Windesheim
Driestar Hogeschool Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Frans

Drempelloze toelating
Windesheim
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Fries

Drempelloze toelating
NHL Stenden

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Geschiedenis

Drempelloze toelating
Windesheim
Driestar Hogeschool Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Saxion Next
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Pedagogische Wetenschappen

Drempelloze toelating
Rijksuniversiteit Groningen