49131
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
24
Aantal
eerstejaars
studenten