49141
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
46
Aantal
eerstejaars
studenten