English Language and Culture

Franse Taal en Cultuur

Informatiekunde

Minorities & Multilingualism

Drempelloze toelating Rijksuniversiteit Groningen

Romaanse Talen en Culturen

Drempelloze toelating Radboud Universiteit

Scandinavische Talen en Culturen

Drempelloze toelating Universiteit van Amsterdam

Slavische Talen en Culturen

Drempelloze toelating Universiteit van Amsterdam

Taal- en Cultuurstudies

Drempelloze toelating Universiteit Utrecht

Opleiding voor Logopedie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Hanzehogeschool Groningen

Europese Talen en Culturen

Maximaal 60 EC pre-master Rijksuniversiteit Groningen

Japanstudies

Maximaal 60 EC pre-master Universiteit Leiden

Latijns-Amerikastudies

Maximaal 60 EC pre-master Universiteit Leiden