Deze interdisciplinaire opleiding onderzoekt wat het betekent om ziek danwel gezond te zijn in pluralistische, geindividualiseerde en technologische samenlevingen vanuit psychologische, culturele, ethische en politieke perspectieven. Niet alleen beinvloedt religieuze, culturele, politieke, fysieke en technologische diversiteit hoe wij herstellen van een ziekte of hoe wij gezond blijven. Deze uitgangspunten beinvloeden ook wat wij denken wat gezondheid uberhaupt inhoudt.Deze track in de master Theologie en Religiewetenschappen heeft drie specialisaties: 'Geestelijke Verzorging', 'Ethiek en Diversiteit' en 'Werk en Zingeving'.

verbergen