49148
Croho
Voltijd
Vorm
Hbo
Niveau
63
Aantal
eerstejaars
studenten