60973
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
110
Aantal
eerstejaars
studenten