Onze samenleving vraagt steeds meer van burgers, zoals zelforganiserend vermogen of het kunnen omgaan met culturele verschillen. Steeds meer burgers nemen graag het heft in handen. Dat levert allerlei morele dilemma’s en spanningen op, voor de overheid, op scholen, in de buurt. 

 

De master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven sluit naadloos aan op de actualiteit. In deze eenjarige, voltijdse master leer je organisatorische en beleidsmatige antwoorden geven op kansen en bedreigingen in relaties tussen burgers met elkaar, en tussen burgers en publieke organisaties. Naast een stevige theoretische basis is er veel aandacht voor de praktijk. Zo verwerf je een academische houding, kennis, inzicht en vaardigheden die je nodig hebt als professional. 

 

Je kunt op allerlei plekken een actieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van samenleven. Denk aan functies als beleidsmaker, kwaliteitsmedewerker, programmamanager, journalist, onderzoeker of docent. Bijvoorbeeld bij de overheid, maatschappelijke organisaties, in het onderwijs of de zorg.

 

verbergen