Deze educatieve post-master is bestemd voor studenten die na afronding van een universitaire master een eerstegraads lesbevoegdheid Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen willen behalen. Als academisch geschoolde eerstegraads docent kun jij bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs in bredere zin.
Het programma biedt een optimale integratie van academische theorie en onderwijspraktijk: dat wat je leert tijdens de didactische en onderwijsgerichte vakken, breng je tijdens de stage direct in praktijk. Intervisie en mentoring helpen je om te reflecteren op je ervaringen en je eigen ontwikkeling als docent.
De universitaire lerarenopleiding tot Leraar VHO in Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen is een post-master. Je kunt daarom alleen instromen nadat je een vakinhoudelijke aansluitende wetenschappelijke master hebt afgerond. Een toelatingscommissie beoordeelt of de vooropleidingen voldoende basis bieden om te kunnen worden toegelaten.

verbergen