Centraal in de opleiding staat algoritmische AI. Oftewel: wiskundige modellen die op basis van data informatie selecteren en analyseren om tot oplossingen te komen voor allerhande vragen. Je leert dat data en modellen het startpunt kunnen zijn voor elk AI-project. En hoe jij door beide slim in te zetten processen efficiënter kunt laten verlopen. Met technieken op basis van o.a. machine learning, deep learning, en Bayesiaanse methoden leer je AI-systemen onderzoeken, ontwerpen en implementeren. Omdat we een sterke link nastreven met de praktijk, kun je verworven kennis direct toepassen binnen het bedrijf waar je werkt. Daarnaast krijg je diep inzicht in verantwoord omgaan met de ethische consequenties van AI. Zo is het zaak om goed in de gaten te houden dat AI juist wordt toegepast en bijvoorbeeld niet leidt tot discriminatie. Om risico’s uit te sluiten moet het AI-systeem, maar ook de ontwerper ervan, goed kunnen uitleggen hoe algoritmische beslissingen tot stand komen.
Het is de enige academische AI-master in Nederland die je binnen twee jaar in deeltijd kunt afronden.

verbergen