De beoogde tweejarige wetenschappelijke opleiding Educatieve Master Primair Onderwijs leidt startbekwame, bevoegde leraren op voor het primair onderwijs (4-12 jarigen).
De opleiding richt zich specifiek op vakbekwaamheid in het primair onderwijs in grootstedelijke context en heeft de pedagogiek als basis. Deze grootstedelijke context vraagt van de leraar pedagogische handelingsexpertise en vaardigheden op het gebied van het creëren van kwaliteitsvolle relaties met leerlingen, en het ontwerpen van een inclusieve en uitdagende leeromgeving. Het profiel van de Educatieve Master Primair Onderwijs is daarmee onderscheidend van profielen van andere opleidingen.De Erasmus Universiteit Rotterdam is bij uitstek geschikt omdat het zich bevindt in de dynamiek van de grootstedelijke context en een bijbehorende maatschappelijke opdracht nadrukkelijk uitdraagt. Het creëren van een positieve maatschappelijke impact is de kern van de Erasmus Universiteit Rotterdam/Erasmus School of Social and Behavioural Sciences strategie. Het future society thema: Vital Cities and Citizens is onderdeel van deze strategie.

verbergen