De master Applied AI is een 1-jarigs voltijds programma en wordt in het Nederlands gegeven. Je gaat AI-oplossingen ontwikkelen rekening houdend met gebruik en context en ethische consequenties. De snelheid waarmee het vakgebied zich ontwikkelt vereist dat nieuwe kennis snel eigen moet worden gemaakt. Dergelijke competenties leren we je aan hand van praktische vraagstukken waarin al deze aspecten bij elkaar komen.

verbergen