60019
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
366
Aantal
eerstejaars
studenten