Hoe kunnen overheden maatregelen nemen tegen klimaatverandering en bijdragen aan (wereldwijde) duurzaamheidsdoelstellingen? Wat is nodig om de veiligheid en privacy van burgers te beschermen in het digitale tijdperk? En hoe houd je als overheid de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Als je geïnteresseerd bent in de rol die overheden en publieke organisaties spelen bij het aanpakken van de grote uitdagingen in onze samenleving, dan is de eenjarige (grotendeels Engelstalige) master Public Administration (Bestuurskunde) aan de Universiteit Twente de juiste keuze voor jou.
Je gaat aan de slag met politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en technologische vraagstukken binnen de publieke sector. Je ontwikkelt naast een sterke, brede basis binnen de bestuurskunde ook een uniek eigen profiel binnen een domein naar keuze (bv: veiligheid, duurzaamheid, zorg, public affairs of de Nederlandse overheid).
De publieke sector heeft te maken met steeds meer vergrijzing en door de verwachte groei aan banen dankzij nieuwe (digitale) uitdagingen blijft de vraag naar professionals binnen het publieke domein groeien. Zo kun je aan de slag als beleidsmaker of -adviseur, lobbyist, of onderzoeker.

verbergen