Management, Society and Technology

Drempelloze toelating Universiteit Twente

Technische Bestuurskunde

Drempelloze toelating Technische Universiteit Delft

Communicatiewetenschap

Maximaal 15 EC pre-master Universiteit Twente

Gezondheidswetenschappen

Maximaal 15 EC pre-master Universiteit Twente

International Business Administration

Maximaal 15 EC pre-master Universiteit Twente

Psychologie

Maximaal 15 EC pre-master Universiteit Twente

Advanced Technology

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Applied Mathematics

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Bedrijfseconomie

Maximaal 30 EC pre-master Hogeschool van Amsterdam HAN University of Applied Sciences - locatie HAN masters Arnhem
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Saxion Zuyd Hogeschool Hogeschool Rotterdam
HZ University of Applied Sciences NHL Stenden

Bedrijfskunde MER

Maximaal 30 EC pre-master
Hogeschool van Amsterdam
HAN University of Applied Sciences - locatie HAN masters Arnhem Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Saxion
HZ University of Applied Sciences
NHL Stenden

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Biomedische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Business Information Technology

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Civiele Techniek

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Creative Technology

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Electrical Engineering

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Industrieel Ontwerpen

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Integrale Veiligheidskunde

Klinische Technologie

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Scheikundige Technologie

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Technical Computer Science

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Technische Bedrijfskunde

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Technische Natuurkunde

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Technology and Liberal Arts & Sciences

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

Maximaal 30 EC pre-master Universiteit Twente

International Studies

Maximaal 60 EC pre-master Universiteit Leiden
Als je van mening bent dat de toelating tot deze master nog niet correct/volledig is, laat het ons dan weten via deze link!