60023
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
24
Aantal
eerstejaars
studenten