Technische Bedrijfskunde

Drempelloze toelating
Rijksuniversiteit Groningen

Chemische Technologie

Maximaal 60 EC pre-master
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
De Haagse Hogeschool
NHL Stenden

Werktuigbouwkunde

Maximaal 60 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden
HAN University of Applied Sciences - locatie HAN masters Arnhem