60046
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
233
Aantal
eerstejaars
studenten