60046
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
227
Aantal
eerstejaars
studenten