Erasmus school of law biedt binnen de master Rechtsgeleerdheid verschillende varianten aan: International and European Union Law, Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht, Strafrecht en Legal Theory.

Privaatrecht: Privaatrecht is de mastervariant met een goed carrièreperspectief. Je leert kritisch te kijken naar kennis die je hebt opgedaan en ontwikkelt vaardigheden die in de praktijk goed van pas komen.Staats- en Bestuursrecht: De mastervariant Staats- en bestuursrecht leidt juristen op die specifieke kennis hebben van het nationale institutionele recht, van de rechtsverhoudingen tussen overheid en burger, en van het stelsel van rechtsbescherming tegen de overheid.Strafrecht: Met een kwalitatief sterk programma word je als student uitgedaagd een visie te ontwikkelen op de grote vragen van het strafrecht.Legal Theory: This LL.M. programme learns you how to analyse a legal problem rapidly, and put it into context. Furthermore, you learn to look beyond the legal framework, and develop analytical insight.International and European Union Law: You will study the processes of economic integration and its impact on the rule of law, democracy and European human rights from an International and European legal perspective. You will also develop exceptional legal advisory and cross-cultural communication skills.

verbergen