Als jurist, raadsman, adviseur of bemiddelaar is het belangrijk dat je zaken en problemen vanuit meerdere perspectieven kunt beoordelen en kritisch reflecteert op het recht. Maak een verdiepingsslag!
Naast je theoretische kennis ga je jouw juridische competenties verder ontwikkelen. Je leert over de grenzen van de rechtsgebieden en het nationale recht heen te denken. Daarbij krijg je een goed inzicht in de inrichting, opbouw en kenmerken van het Nederlandse recht en de invloed daarop van Europese- en andere rechtsculturen. Je leert maatschappelijke vraagstukken te vertalen, te reflecteren op het recht en te zoeken naar antwoorden en oplossingen en deze te beargumenteren. Ook leer je juridische kennis te verzamelen en te ordenen, vakliteratuur te analyseren en te interpreteren, zelfstandig verbanden te leggen tussen de verschillende deelgebieden en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op te zetten. Bovendien werk je aan je vermogen om kritisch te denken, schrijven en presenteren. Na de opleiding ben jein staat om permanent je juridische kennis te actualiseren en eventueel op nieuwe terreinen te specialiseren.

verbergen