Beschrijving:

De master Kunst, cultuur en politiek biedt inzicht in het hoe, waartoe en waarom van cultuurpolitiek en -beleid op verschillende beleidsniveaus. meer lezen