Onderwijswetenschappen

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam

Opleiding tot leraar Basisonderwijs

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Hogeschool KPZ
Hogeschool De Kempel Marnix Academie Hogeschool Leiden
Hogeschool Viaa
LOI Hogeschool
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool NCOI
Marnix Academie
Maximaal 60 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
Iselinge Hogeschool
Driestar Hogeschool HZ University of Applied Sciences Hogeschool IPABO
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen
Thomas More Hogeschool
NHL Stenden

Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Windesheim
Hanzehogeschool Groningen
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
Maximaal 60 EC pre-master
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam

Pedagogische Wetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Psychologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Twente
Maastricht University
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University
Open Universiteit
Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Twente
Maastricht University
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University
Open Universiteit

Sociologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University
Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit
Tilburg University

International Teacher Education for Primary Schools (ITEps)

Maximaal 60 EC pre-master
Windesheim
Avans Hogeschool
Iselinge Hogeschool
Driestar Hogeschool HZ University of Applied Sciences Hogeschool IPABO
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Christelijke Hogeschool Ede
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen
Thomas More Hogeschool
NHL Stenden

Pedagogiek

Maximaal 60 EC pre-master Driestar Hogeschool HZ University of Applied Sciences
NHA
NTI
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Hogeschool voor Pedagogisch en Sociaal-Agogisch Onderwijs Groningen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
NHL Stenden

Toegepaste Psychologie

Maximaal 60 EC pre-master
Hogeschool Leiden
Saxion
LOI Hogeschool
NTI
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool NCOI
Fontys Hogescholen
HBO Drechtsteden

Interdisciplinaire sociale wetenschap

Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam