In de master Onderwijswetenschappen bestudeer je onderwijs op drie verschillende niveaus: op het niveau van de leerling, de leeromgeving en de maatschappij.
Hoe leren kinderen? Wat zijn kenmerken van een goede leraar? Hoe zorgen we dat leerlingen later goed kunnen functioneren in de maatschappij? In de master Onderwijswetenschappen verdiep je je in dit soort onderwijsvraagstukken zodat je na je studie kunt bijdragen aan de verbetering van onderwijs.De volgende vragen staan centraal: Hoe kan onderwijs zo goed mogelijk worden afgestemd op de kenmerken, wensen en behoeften van individuele leerlingen?Welke rol spelen technologische ontwikkelingen in de manier waarop onderwijs wordt ingericht? En hoe kan technologie op een effectieve manier in het onderwijs worden ingezet?Hoe kun je leraren het best begeleiden wanneer ze voor het eerst met een nieuwe instructiemethode gaan werken?Hoe kun je kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan en welke rol speelt de betrokkenheid van ouders hierbij?

verbergen