De master Earth and Environment verbindt hydrologie, meteorologie en bodemkunde. Als Wageningse aardwetenschapper bestudeer je onze Aarde, inclusief haar atmosfeer, op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je leert over de fysische, chemische en biologische processen in het aardsysteem, met een focus op de kritische zone: het gebied waar de verschillende compartimenten (pedosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en biosfeer) het meest actief op elkaar inwerken. Deze kritische zone is ook de plek waar natuurlijke processen en menselijke behoeften vaak botsen, wat leidt tot een vele uitdagingen. Droogte en wateroverlast, bodemdegradatie, verlies aan biodiversiteit, vervuiling van het milieu, kwetsbaarheid voor extreem weer, klimaatverandering en de energietransitie zijn slechts enkele voorbeelden van de uitdagingen die dringend moeten worden aangepakt. Op basis van veldwaarnemingen, laboratoriumexperimenten en modelontwikkeling kun je scenario's ontwikkelen die verwachte veranderingen beschrijven. Zo kun je een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen en het wegnemen van belemmeringen voor duurzame ontwikkeling. Binnen het programma kun je je specialiseren in Hydrology and Water Resources, Meteorology and Air Quality, Biology and Chemistry of Soil and Water, and Soil Geography and Earth Surface Dynamics.

verbergen