Soil, Water, Atmosphere

Maximaal 60 EC pre-master
Wageningen University & Research

Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Utrecht
Vrije Universiteit Amsterdam

Applied Science

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Zuyd Hogeschool
Fontys Hogescholen

Biologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Wageningen University & Research
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Biology

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Wageningen University & Research
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit

Bos- en Natuurbeheer

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Wageningen University & Research

Built Environment

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Hanzehogeschool Groningen

Chemie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Leiden
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
NHL Stenden

Chemische Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Avans Hogeschool
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool Utrecht
De Haagse Hogeschool
NHL Stenden

Chemistry

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit

Civiele Techniek

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Windesheim
Avans Hogeschool
HZ University of Applied Sciences
Hogeschool Rotterdam
Saxion
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool Inholland
De Haagse Hogeschool
Hogeschool NCOI
NHL Stenden
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente

Civil Engineering

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft
Universiteit Twente

Environmental Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Wageningen University & Research

Future Planet Studies

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

International Land and Water Management

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Wageningen University & Research

Kust en Zee Management

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Van Hall Larenstein

Land- en Watermanagement

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Van Hall Larenstein

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Wageningen University & Research

Liberal Arts and Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Maastricht University
Tilburg University

Milieukunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Avans Hogeschool
HAS Hogeschool
Saxion
Van Hall Larenstein

Milieu-natuurwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Open Universiteit

Natuur- en Sterrenkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit

Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit

Natuurkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen

Plantenwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Wageningen University & Research

Scheikunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit

Scheikunde (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Radboud Universiteit

Scheikundige Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Technische Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Technische Universiteit Delft

Technische Natuurkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Saxion
De Haagse Hogeschool
Fontys Hogescholen
Drempelloze toelating onder voorwaarden
Rijksuniversiteit Groningen
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Twente

Toegepaste Biologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
HAS Hogeschool
Aeres Hogeschool

Watermanagement

Drempelloze toelating onder voorwaarden
HZ University of Applied Sciences