Soil, Water, Atmosphere

Maximaal 60 EC pre-master Wageningen University & Research

Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Vrije Universiteit Amsterdam Universiteit Utrecht

Applied Science

Drempelloze toelating onder voorwaarden Fontys Hogescholen Zuyd Hogeschool

Bos- en Natuurbeheer

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Built Environment

Drempelloze toelating onder voorwaarden Hanzehogeschool Groningen

Environmental Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Future Planet Studies

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit van Amsterdam

International Land and Water Management

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Kust en Zee Management

Drempelloze toelating onder voorwaarden Van Hall Larenstein

Land- en Watermanagement

Drempelloze toelating onder voorwaarden Van Hall Larenstein

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Liberal Arts and Sciences (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Vrije Universiteit Amsterdam

Liberal Arts and Sciences: Global Challenges

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Milieukunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden HAS Hogeschool Saxion Avans Hogeschool Van Hall Larenstein

Milieu-natuurwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Open Universiteit

Natuur- en Sterrenkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Radboud Universiteit Universiteit Utrecht

Natuurkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Leiden

Plantenwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Scheikunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen Universiteit Utrecht

Scheikundige Technologie

Technische Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Technische Natuurkunde

Technology and Liberal Arts & Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Toegepaste Biologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden HAS Hogeschool Aeres Hogeschool

Watermanagement

Drempelloze toelating onder voorwaarden HZ University of Applied Sciences