De Master International Land and Water Management richt zich op de wetenschappelijke analyse van land- en waterbeheer vraagstukken op verschillende schaalniveaus.
Om de complexe problematiek te begrijpen en aan te pakken wordt gekeken naar zowel de fysieke, technische, sociaal-economische als politieke dimensies.
Door kritisch te analyseren en snel te schakelen kun je een bijdrage leveren aan het duurzaam beheer van land en water.

verbergen