60111
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
21
Aantal
eerstejaars
studenten