De wo-masteropleiding Master Environmental Sciences is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding met een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding.
In de masteropleiding Environmental Sciences staat de interactie tussen de maatschappij en haar fysieke omgeving centraal. Deze fysieke omgeving is onlosmakelijk verbonden met die maatschappij, bijvoorbeeld als bron van energie, water en voedsel. Het bewaken van de kwaliteit van deze fysieke omgeving wordt als essentiële voorwaarde gezien voor een duurzame samenleving. Kenmerkende thema’s van onze opleiding zijn dan ook energie en
waterbeheer, duurzaam ondernemen, risicobeoordeling, gezondheid, natuurbeheer en technologische innovatie. Tijdens de opleiding leert
u om milieuvraagstukken te analyseren en mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen. Enerzijds gaat het daarbij om het verzamelen en toepassen van wetenschappelijke kennis, inzichten en methoden. Denk bijvoorbeeld aan kennis over het klimaat, het ontwikkelen van nieuwe methoden om microplastics in rivierwater te detecteren en het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe beleids- of beheersplannen.
Anderzijds gaat het om de optimale toepassing van de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in de maatschappelijke praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de beroepspraktijk van een wetenschappelijk onderzoeker.

verbergen