Deze eenjarige master Gezondheidszorgpsychologie is bedoeld voor studenten die een klinische specialisatie hebben gekozen.
Na de master kunnen studenten in aanmerking komen voor de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog of Psychotherapie.
Naast specialistische cursussen bestaat het studiejaar voornamelijk uit de afstudeeropdracht. Je loopt stage, voert zelfstandig psychologisch onderzoek uit en doet hier verslag van (masterthese).
De tracks, waarvoor een selectieprocedure bestaat, binnen de master Gezondheidszorgpsychologie zijn:
Klinische Neuropsychologie
Klinische Ontwikkelingspsychologie
Klinische Psychologie
Klinische Forensische Psychologie

verbergen