60220
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
144
Aantal
eerstejaars
studenten