Beschrijving:

Deze master biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag tot de berechting van internationale misdrijven. meer lezen