De driejarige Engelstalige master theologie bouwt voort op de bachelor theologie en leidt de student op tot een klassiek geschoolde vaktheoloog.
Het is een allround wetenschappelijke opleiding die vier hoofddomeinen omvat:
de studie van de bronteksten van jodendom en christendom,
de studie van de geschiedenis van kerk en theologie,
de studie van de systematische theologie,
de studie van de praktische theologie.
De studenten leren de centrale concepten en geloofspraktijken te doordenken om bij te kunnen dragen aan de uitvoering van de taken van de theologie in de hedendaagse wereld (m.n. wetenschap, kerk en samenleving). De bij de wetenschappelijke disciplines behorende vaardigheden worden op een zodanig niveau ingeoefend dat studenten in staat worden gesteld zich zelfstandig verder te ontwikkelen in één van de door hen gekozen specialisaties en in verder wetenschappelijk onderzoek.
De student kan in het laatste jaar ook kiezen voor de specialisatie geestelijke verzorging, religie en beleid of de 1e graads lerarenopleiding.
Kortom, enerzijds bestudeert de student de theologie in de volle breedte, en anderzijds wordt de student in de gelegenheid gesteld zich te specialiseren in één disciplinaire specialisatie.

verbergen