Wat is de invloed van het brein op ons gedrag? Kan een delict verklaard worden aan de hand van het brein? Wat doen opvoeding, culturele- en omgevingsfactoren en fysieke ziekten met onze mentale gezondheid? Hoe hangen werkomgeving en gezondheid samen? Hoe worden veel voorkomende stoornissen als angst en depressie behandeld? Welke psychologische interventies zijn evidence based?
Tijdens de masteropleiding Psychologie buig je je over dergelijke vragen onder begeleiding van docenten met expertise in deze domeinen. Je leert om vanuit een wetenschappelijk denkkader complexe problemen te benaderen en ontwikkelt praktische vaardigheden die je toepast binnen verschillende contexten en doelgroepen van de aangeboden trajecten. Zowel in de cursussen als in de Masterthese en stage is er een sterke link met het werkveld. Je wordt op deze manier opgeleid tot scientist-practicioner en bent in staat om op een wetenschappelijke manier praktische problemen op te lossen.
Er zijn vijf verschillende trajecten:

Klinische Ontwikkelingspsychologie
Klinische Psychologie
Klinische Neuropsychologie
Forensische Neuropsychologie
Work and Organizational Psychology

verbergen