De wo-masteropleiding Master Computer Science is speciaal ontworpen als deeltijdopleiding met een duidelijke structuur en persoonlijke begeleiding.
De masteropleiding Computer Science bevindt zich op het snijvlak van de informatietechnologie, communicatietechnologie en bedrijfskunde. Het is een brede opleiding gebaseerd op twee pijlers: softwaretechnologie en informatiesystemen. De focus ligt op die deelgebieden van de informatica die voor de beroepsuitoefening van belang zijn: een wetenschappelijke opleiding die beroepsrelevante thema’s behandelt.
Centraal staan verdieping en specialisatie. U krijgt zelf een grote rol en verantwoordelijkheid in het vinden, vergelijken, beoordelen en toepassen van wetenschappelijke inzichten op actuele problemen.
U ontwikkelt systemen met gebruikmaking van de nieuwste technieken. Daarnaast is er expliciete aandacht voor academische competenties, leidend tot zelfstandig wetenschappelijk onderzoek.
Zie voor meer informatie: www.ou.nl/studieaanbod/MACS.

verbergen