Het programma Embedded Systems is gericht op het ontwerpen van efficiënte en betrouwbare systemen.
In veel van de producten die we dagelijks gebruiken, van televisietoestellen tot kopieerapparaten, zijn ingebedde systemen te vinden. De combinatie van informatica (software) en elektrotechniek (hardware) in dit soort apparatuur vereist een geïntegreerde aanpak van het ontwerpproces. Dat vraagt weer om een nieuw type ingenieur die kennis heeft van zowel software als hardware. De masteropleiding Embedded Systems is een coproductie van de afdelingen Wiskunde en Informatica en Elektrotechniek, en is bedoeld voor studenten met een bachelor in informatica of elektrotechniek. Het is gebaseerd op een solide theoretische basis, met de nadruk op het ontwerp van kwaliteitsvolle embedded systemen.

Om betrouwbare protocollen voor het gedrag van complexe softwaresystemen te kunnen construeren, moet je kennis hebben van algoritmen, prestaties, hardware, en ontwerp- en documentatiemethoden. Deze onderwerpen komen allemaal aan bod als onderdeel van dit programma. Je moet ook inzicht hebben in de variabiliteit en onderhoudbaarheid van deze protocollen, aspecten die aan bod komen in het verplichte deel van het programma.

verbergen