Toe aan de volgende stap in je managementloopbaan en ambieer je een managementpositie? De master Management leidt je op tot een manager, die managementvraagstukken multidisciplinair benadert.
Je gebruikt hedendaagse inzichten op het gebied van management en past deze toe op de complexe werkelijkheid van het management. Daarbij leer je om kritisch te reflecteren op de toepasbaarheid van deze kennis in een specifieke context binnen het bedrijfsleven, de non-profitsector of de overheid. Ook leer je om in termen van dilemma’s en paradoxen naar praktijkproblemen te kijken en te accepteren dat eenduidige optimale oplossingen voor complexe managementproblemen niet bestaan, maar dat het steeds gaat om afwegingen tussen uiteenlopende waarden en doelstellingen. Ook ben je je meer bewust van jouw eigen vooronderstellingen en voorkeuren als professional op het vlak van management.

verbergen