Je verricht innovatief onderzoek en ontwerpt, analyseert en realiseert slimme en nieuwe elektrische componenten en systemen. Actieve betrokkenheid bij het onderzoeksprogramma van de faculteit.
De masteropleiding Electrical Engineering duurt twee jaar. Gedurende deze twee jaar volg je twee miniprogramma's en een algemeen vormende beroepstraining, loop je stages, volg je keuzevakken en doe je een afstudeerproject. De meeste afgestudeerden beginnen hun carrière in de research of product development bij een hightechbedrijf.

Doordat de masteropleiding Electrical Engineering als voertaal Engels heeft, is het voor afgestudeerden ook geen probleem om in het buitenland bij bedrijven of op universiteiten te gaan werken. Door de brede basis en de systematische manier van denken kun je als afgestudeerde niet alleen binnen je eigen vakgebied, maar ook binnen nieuwe gebieden opereren.
De masteropleiding Electrical Engineering beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid laboratoria. Hierdoor blijft de opleiding niet beperkt tot het pure fundamentele onderzoek, maar biedt het ook zeker ruimte voor applicatie- en ontwerpgericht onderzoek. Bovendien is de regio Eindhoven het technologische hart van Nederland waar veel toptechnologische bedrijven zich bevinden. De universiteit heeft veel samenwerkingsverbanden met deze bedrijven, waar je als student de vruchten van plukt.

verbergen