60355
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
85
Aantal
eerstejaars
studenten