Applied Science

Maximaal 30 EC pre-master Fontys Hogescholen Zuyd Hogeschool

Industrieel Ontwerpen

Maximaal 30 EC pre-master Technische Universiteit Delft
Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Advanced Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Bedrijfskunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Erasmus Universiteit Rotterdam

Biomedische Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente

Business Information Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Civiele Techniek

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft Universiteit Twente

Computing Science

Drempelloze toelating onder voorwaarden Radboud Universiteit

Creative Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Data Science (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Eindhoven

Economie en Beleid

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Electrical Engineering

Environmental Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden Wageningen University & Research

Industrial Design

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Eindhoven

Informatiekunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Utrecht

Klinische Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Klinische Technologie (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente
Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Life Science and Technology

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Life Science and Technology (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft
Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Maritieme Techniek

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Mathematics

Drempelloze toelating onder voorwaarden Vrije Universiteit Amsterdam

Molecular Life Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden Radboud Universiteit

Molecular Science and Technology (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Nanobiologie (joint degree)

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Natuurkunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Leiden

Natuurwetenschap en Innovatiemanagement

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Utrecht

Scheikundige Technologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Eindhoven Rijksuniversiteit Groningen

Technische Aardwetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft

Technische Informatica

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente

Technische Innovatiewetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Eindhoven

Technische Planologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden Rijksuniversiteit Groningen

Technische Wiskunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden Technische Universiteit Delft Technische Universiteit Eindhoven Universiteit Twente
Rijksuniversiteit Groningen

Technology and Liberal Arts & Sciences

Drempelloze toelating onder voorwaarden Universiteit Twente

Werktuigbouwkunde

Technische Bestuurskunde

Maximaal 60 EC pre-master Technische Universiteit Delft

Science, Business & Innovation

Maximaal 60 EC pre-master Vrije Universiteit Amsterdam