Nanobiologie (joint degree)

Drempelloze toelating
Technische Universiteit Delft

Biologie

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit Leiden

Biomedische Wetenschappen

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Universiteit van Amsterdam

Geneeskunde

Drempelloze toelating onder voorwaarden
Erasmus Universiteit Rotterdam
Maximaal 60 EC pre-master
Universiteit Leiden
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Utrecht
Erasmus Universiteit Rotterdam
Maastricht University
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Radboud Universiteit