60420
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
147
Aantal
eerstejaars
studenten