De masteropleiding Automotive Technology is gebaseerd op een systeembenadering en vereist multidisciplinaire kennis. Er zijn geen vergelijkbare programma's in Europa.
De auto-industrie is continu in beweging. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich voortdurend, vooral als het gaat om duurzame en slimme mobiliteit. De traditionele auto heeft zich ontwikkeld tot een gecontroleerd, hightech systeem vol mechanica, elektronica, sensoren en software. Deze toename in complexiteit van voertuigen heeft geleid tot een enorme vraag naar hoogopgeleide ingenieurs die in verschillende disciplines kunnen werken, op systeemniveau kunnen denken en bruggen kunnen slaan tussen de verschillende disciplines binnen de moderne hightech auto-industrie.

Dit programma leert studenten om de auto als een systeem te zien. Je doet kennis op over dynamica, real-time software, elektrische aandrijflijnen en mens-machine interactie. De opleiding biedt een uitstekende uitgangspositie voor een succesvolle carrière. Tachtig procent van de Nederlandse auto-industrie is gevestigd in de regio Brainport Eindhoven.

Het onderwijsprogramma Automotive Technology omvat kernvakken, keuzevakken en projectopdrachten. Het programma is opgebouwd rond twee specialisaties: slimme mobiliteit en duurzame mobiliteit. Het tweede jaar bestaat uit een stage en een afstudeeropdracht.

verbergen