60439
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
114
Aantal
eerstejaars
studenten