60443
Croho
Voltijd
Vorm
Wo
Niveau
113
Aantal
eerstejaars
studenten