Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We behandelen de structuren en regels rond beleid en bestuur, het management en verloop van beleidsprocessen en inhoudelijke afwegingen en keuzes die politici, bestuurders, beleidsmakers en publieke managers maken.Governance, besluitvorming en verdeling van verantwoordelijkheden
Een paar thema’s krijgen in het programma bijzondere aandacht.

Governance
Je gaat kijken naar hoe de publieke verantwoordelijkheid op terreinen als de gezondheidszorg, het onderwijs, privacy of veiligheid georganiseerd, beheerd en bestuurd wordt.
Besluitvorming
Je krijgt inzicht in het krachtenveld waarbinnen bestuurders, ambtenaren en professionals tot besluitvorming over beleid komen.
Burgerschap en verantwoordelijkheden voorbij de staat
Je bestudeert ook hoe burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, en welke bestuurskundige vragen daarmee zijn verbonden.

verbergen